DARMOWY KURS ONLINE

Archipelag pokoleń

Kurs dla osób zainteresowanych tematyką międzypokoleniowości i chcących działać na rzecz innych, w szczególności skierowany do animatorów kultury, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, pracowników bibliotek i domów kultury, społeczników.

Zapisy na edycję LATO 2024 trwają od 6 do 24 maja 2024

Co zyskujesz?

1a

Dowiesz się, jak rozpoznać potrzeby i problemy w swojej społeczności

2

Nauczysz się włączać do swojej pracy różne nowe technologie

3

Zdobędziesz nowe kompetencje – od praktyków, ale też wspólnie z nimi

4

Poznasz metody i narzędzia, idealne podczas pracy z grupą międzypokoleniową

5

Poznasz przykłady ciekawych działań międzypokoleniowych z Polski i ze świata

6

Nauczysz się poprowadzić społeczne działanie angażujące osoby młode i starsze

Jak to działa?

Podczas kursu działasz w grupie i uczysz się od innych uczestniczek i uczestników. Z samym programem kursu każdy może zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji w grupach, które stworzycie już na starcie.
 
Treści kursu znajdują się na platformie internetowej. Materiały podzielone są na 6  tygodni. W każdym tygodniu dostaniesz zestaw składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajesz się z nimi przed spotkaniem swojej grupy.

Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień. Po każdym tygodniu grupa dostaje pracę domową do wykonania.

Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około 3,5 godzin tygodniowo: 2,5 godz. na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań oraz 1 godz. na spotkania na platformie Zoom.

Przegląd sześciu tygodni kursu

NASZE HISTORIE 

Dowiesz się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na społeczności i społeczeństwo. Poznasz własne motywacje do prowadzenia działań międzypokoleniowych oraz poznasz innych uczestników kursu

MYŚLIMY GLOBALNIE, DZIAŁAMY LOKALNIE

Przyjrzysz się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych. Skonsultujesz pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Twojego otoczenia. Odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym

KORZYSTAMY WSZYSCY

Poznasz korzyści, jakie przynoszą działania międzypokoleniowe oraz dowiesz się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce. Odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym

DOBIERAMY METODY DZIAŁAŃ

Dostaniesz dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe. W grupie roboczej opracujesz szczegółowy plan swego spotkania

ZADANIE NA FINAŁ

Spośród kilku zadań wybierzesz to, które najbardziej Ci odpowiada. Zrealizujesz je ze swoją grupą roboczą między spotkaniami

ZAKOŃCZENIE KURSU

Weźmiesz udział w spotkaniu podsumowującym kurs. Jeśli zrealizujesz 3 zadania cząstkowe, zadanie finałowe oraz wypełnisz ankietę końcową, otrzymasz certyfikat

Dotychczasowe edycje

W latach 2020-2023 odbyło się sześć edycji Archipelagu Pokoleń, w których uczestniczyło ponad 400 osób. Podczas poprzednich edycji narodziło się wiele konkretnych pomysłów na działania międzypokoleniowe. Oto niektóre z nich:

Opinie

icons8-quote-left-100

Byłam zaskoczona formą, w jakiej mamy wykonywać zadania, tzn., że ma to odbywać się w grupach. (…) umożliwiło mi to nawiązanie relacji z osobami z całej Polski i dzielenie się pomysłami, już niejednokrotnie nawet wykraczającymi poza obowiązkowe zadania kursu 🙂

Zadania były dobrze zaplanowane w czasie, który spokojnie wystarczał na realizację. Była podana lektura i fragmenty bardzo konkretne, przydatne w realizacji zadań. Miały zróżnicowany poziom trudności, co zmuszało do myślenia, współdziałania w grupie, konsultowania z uczestnikami i organizatorami.

icons8-quote-left-100
icons8-quote-left-100

Zadania prowadziły nas od ogółu do szczegółu, dostarczając wiedzy lub mobilizując nas do samodzielnego jej zdobywania. Dużo inspirujących materiałów, które pomagały doprecyzować, co chcielibyśmy zrobić i w jaki sposób (w moim przypadku).

Najbardziej w zadaniach podobał mi się fakt ich otwartości – to, że były do wybrania i wykonania różne „opcje”, bardziej nakierowywały na problem niż narzucały pewne rozwiązanie. Super, że opierały się na dyskusji w grupach.

icons8-quote-left-100
icons8-quote-left-100

Bardzo odpowiadała mi luźna atmosfera i absolutny brak narzucania sztywnych ram dla działań, pomysłów i inicjatyw.

icons8-quote-left-100

Rodzaj „zdrowego podpatrywania” dokonań innych osób, sposób interpretacji i wykonywania przez nie zadań, poszerzył moją perspektywę, uruchomił także nowe pomysły.

Podobało mi się połączenie różnych technik, a także możliwość łączenia w grupy, wielozadaniowość, duża ilość świetnych materiałów bardzo przydatnych w pracy zawodowej i realizacji różnych projektów

icons8-quote-left-100

Regulamin kursu

Pełny regulamin kursu znajdziesz tutaj

Często zadawane pytania

Każdy, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi. Zapraszamy edukatorów, trenerów, animatorów kultury, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicieli NGOs, pracowników bibliotek i instytucji kultury, społeczników i wolontariuszy.

Tak. Nie ma żadnych opłat za udział w kursie.

Kurs trwa od 27 maja do 7 lipca 2024. Tu jest plik ze szczegółowym harmonogramem,  jest też dostępny w grupie na Facebooku “Archipelag Pokoleń 2024”.

Średnio 2-3 godziny tygodniowo, w zależności od materiałów, z którymi trzeba się zapoznać i zadania domowego, które w danym tygodniu należy wykonać.

Na każdy tydzień kursu jest przewidziane inne zadanie do wykonania. Zadania nie są skomplikowane. To na przykład sprawdzenie informacji dotyczących miejscowości, w których mieszkają osoby uczestniczące w kursie, przedyskutowanie z kimś z najbliższego otoczenia pomysłu na działanie czy opisanie osoby z innego pokolenia, która jest/była ważna dla uczestnika kursu.

Informacjami o wykonanym zadaniu domowym (sposób realizacji zadania, napotkane trudności, refleksje) dzielimy się w grupie na Facebooku “Archipelag Pokoleń 2024”. Dzięki temu możemy uczyć się od siebie nawzajem. Należy wykonać minimum trzy zadania domowe oraz zadanie na finał, żeby otrzymać certyfikat Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Do aktywnego udziału w kursie wystarczą podstawowe umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie, w tym na platformie Zoom, gdzie będą odbywać się spotkania na żywo.

Tak, z ekspertami będzie można skontaktować się w grupie na Facebooku oraz za pośrednictwem moderatorek kursu.

Tak, po spełnieniu następujących warunków:

  1. Wykonanie minimum trzech zadań domowych.
  2. Wykonanie zadania na finał.
  3. Wypełnienie ankiety końcowej.

Nie jest obowiązkowa, natomiast bardzo zalecana. Grupa na Facebooku to miejsce, gdzie można nawiązać relacje z innymi uczestnikami kursu, podyskutować o zadaniach, podzielić się swoimi odkryciami i wątpliwościami, uzyskać wsparcie.

W trakcie kursu przewidzianych jest kilka spotkań:

  1. Inaugurujące kurs (45 min.) – poniedziałek, 27 maja, godz. 17:30,
  2. Robocze (30 min.) – w pięć poniedziałków (3, 10, 17 i 24 czerwca oraz 1 lipca), zawsze o 17:30
  3. Z ekspertami (60 min.) – dwa spotkania (daty podamy w terminie późniejszym, godz. 17:30)
  4. Podsumowujące kurs (45 min.) – piątek, 5 lipca, godz. 17:30

Wszystkie spotkania będą miały formę zdalną.

Takie osoby można znaleźć wśród innych uczestniczek i uczestników kursu, na przykład za pośrednictwem grupy na Facebooku.

Przez cały czas trwania kursu organizatorzy pozostają w kontakcie z wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami: za pośrednictwem poczty elektronicznej i w grupie kursu na Facebooku. Osoby uczestniczące w kursie mają także bezpośredni indywidualny telefoniczny i mailowy kontakt z moderatorką.

Ankieta wstępna jest anonimowa. Dzięki niej organizatorzy zdobywają ogólne informacje o uczestnikach kursu (płeć, wiek, motywacje do prowadzenia działań międzypokoleniowych i uczestnictwa w kursie) i mogą lepiej dopasować zadania do wykonania. Ankieta końcowa jest imienna i wymagana do wydania certyfikatu

Uczestniczki i uczestnicy kursu otrzymają kilka wersji zadań i będą mogli wybrać to, które im najbardziej odpowiada. W poprzednich edycjach kursu było to na przykład opracowanie planu działania międzypokoleniowego, zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego czy zaproponowanie nowych pomysłów na działanie międzypokoleniowe.

Zapisy na edycję LATO 2024 trwają od 6 do 24 maja 2024 roku

Kto stworzył kurs?

Kurs powstał jako efekt dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy).
 
Archipelag Pokoleń jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji”

 Creative Commons BY-NC-SA 3.0

Realizacja i finansowanie

Archipelag Pokoleń we współpracy z WP Idea

Skip to content