Zdjęcie profilowe projektu Archipelag Pokoleń, dwie uśmiechniete kobiety skryte za wachlarzem

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Zakończyliśmy rejestrację na kurs online w edycji LATO 2023. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jeśli macie jakieś pytania, prośby związane z kursem, piszcie na: kurs@archipelagpokolen.pl

NA CZYM POLEGA KURS?

Archipelag Pokoleń trwa sześć tygodni. Przez ten czas: 

 • – przeczytacie wiele ciekawych tekstów, pokazujących polskie i zagraniczne doświadczenia w praktyce międzypokoleniowej,
 • – obejrzycie inspirujące materiały video,
 1. – wykonacie różne zespołowe zadania,
 2. – przeprowadzicie dyskusje, podzielicie się pomysłami, przedstawicie wnioski ze
 3. zrealizowanych zadań,
 4. – weźmiecie udział w spotkaniach online (Zoom).

 

 

Jak to działa?

Podczas kursu działacie w grupie i uczycie się od siebie nawzajem. Z samym programem kursu każdy może zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji w grupach, które stworzycie już na starcie. 

Treści kursu znajdują się na platformie internetowej, do której otrzymacie indywidualny dostęp. Materiały są uporządkowane tematycznie i podzielone na tygodnie. W każdym tygodniu dostaniecie zestaw składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajecie się z nimi przed spotkaniem swojej grupy. Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień. Po każdym tygodniu będziecie dostawać pracę domową do wykonania.

Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około 3,5 godzin tygodniowo: 2,5 godz. na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań oraz 1 godz. na spotkania na platformie Zoom.

Waszą przestrzeń do wymiany informacji, opinii i doświadczeń stanowi forum dyskusyjne na platformie kursu.  

Weźmiecie też udział w spotkaniach online na platformie Zoom: 

 • – inaugurującym kurs (45 min.) – poniedziałek, 29 maja, godz. 17:30,
 • – roboczych (30 min.) – w pięć poniedziałków (5, 12, 19 , 26 czerwca i 3 lipca), zawsze o 17:30
 • – z ekspertami (60 min.) – dwa spotkania (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)
 • – podsumowującym kurs (45 min.) – piątek, 7 lipca, godz. 17:30

Spotkania będą transmitowane w grupie FB oraz nagrywane, a nagrania udostępniane wszystkim uczestnikom.

Dotychczasowe edycje

W latach 2020-2022 odbyło się pięć edycji Archipelagu Pokoleń, w których uczestniczyło blisko 400 osób.

Przykładowe pomysły na projekty międzypokoleniowe z poprzednich edycji

Dokumentacja

Dokumentowanie przeszłości babć i dziadków, ich wspomnień związanych z kamienicą czy miejscowością, w której mieszkają lub szkołą, do której chodzili, czy stworzenie przewodnika audiowizualnego po nieistniejących miejscach. Przykłady:

“Ach, co to był za ślub!”, polegający na przeprowadzeniu przez młodych ludzi wywiadów ze starszymi mieszkańcami na temat ich wspomnień i pamiątek związanych z zaślubinami.

“Kiedy miałem 15 lat…” – stworzenie reportaży multimedialnych (tekst pisany, zdjęcia, nagrania, mapy, grafiki) przygotowanych w zespołach międzypokoleniowych, w których seniorzy dzielą się z młodzieżą historiami ze swojego życia.

Wymiana doświadczeń

Projekty polegające na wymianie doświadczeń: kulinarnych, krawieckich, modowych, ogrodniczych, życiowych. Przykłady:

“Międzypokoleniowy pamiętnik smaków rodzinnych” – rodziny tworzą pamiętniki-albumy zawierające ulubione rodzinne przepisy na różne dania, przetwory, nalewki etc.

“Szeptucha, babka czy zielarka – babciu, ale ziółko!” – warsztaty dla dziadków, rodziców i dzieci, poświęcone ziołolecznictwu i fitoterapii, wykorzystaniu ziół z przydomowych ogródków i rosnących w naturalnych warunkach.

Sztuka

Aktywności artystyczne łączące pokolenia: konkursy fotograficzne, reportaże filmowe, spektakle teatralne, plenery malarskie, akcje muzyczne. Przykład: 

“Akademia Radosnego Życia” zorganizowania warsztatów wokalnych dla seniorów i młodzieży, podczas których zostanie napisana piosenka zachęcająca do aktywnego spędzania czasu razem, a następnie nagrany teledysk do niej.

„Filmowy Łącznik Pokoleń” – nagranie filmowego reportażu o starszych mieszkańcach miejscowości.

Wymiana umiejętności

Międzypokoleniowe przekazywanie różnych umiejętności, w tym cyfrowych czy językowych. Przykłady:


“Języki pokoleń” – wielopokoleniowe warsztaty na temat komunikacji pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, stworzenie wspólnego słownika. 


„Wolontariat młodzieży na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów” – obsługa komputera, poruszanie się w internecie, korzystanie z mediów społecznościowych.


„Konwersacje po polsku” – seniorzy konwersują ze studentami miejscowej uczelni pochodzącymi ze Wschodu (Ukraina, Białoruś, Kazachstan).

Dzielenie się wiedzą

Dzielenie się wiedzą, na przykład etnograficzną czy psychologiczną. Przykłady:


Warsztaty etnograficzne – zachowanie pamięci o dawnych rzemiosłach, rękodziele, tradycji, obrzędów, obyczajów

„Szkoła SuperBabci i SuperDziadka” – zajęcia dla dziadków służące temu, żeby bardziej twórczo spędzali czas ze swoimi wnukami.

Wspólne spędzanie czasu

Działania ułatwiające seniorom i osobom młodym wspólne spędzanie czasu: 


– tworzenie fajnych miejsc np. „Herbatka u dziadka”, świetlica „Jak
w domu”
,


– okazji do spotkań np. Międzypokoleniowy Dzień Sąsiada, Międzypokoleniowy Dzień Kobiet, 


– gry i zabawy dawniej i dziś w „Zaczarowanym kasynie”,
– zajęcia sportowe.

Wsparcie

Wzajemna pomoc czy wsparcie osób potrzebujących, na przykład zmagających się z zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera, powikłaniami pocovidowymi.


„Po sąsiedzku – kieszeń wsparcia”  – projekt zaadaptowany w Centrum Aktywności Lokalnej, kieszeń jako skrzynka kontaktowa dla sąsiadów, lokalnej społeczności. Obejrzyj: https://vimeo.com/321956679


“Akademia Dobrego Sąsiedztwa” cykl międzypokoleniowych warsztatów dla sąsiadów z osiedli, mniejszych miast czy wsi.

OPINIE

Kurs zebrał bardzo dobre opinie. Wysoko oceniana jest jego formuła, partycypacyjny wymiar oraz przydatność. Oto wybrane opinie uczestniczek i uczestników poprzednich edycji:

Rodzaj "zdrowego podpatrywania" dokonań innych osób, sposób interpretacji i wykonywania przez nie zadań, poszerzył moją perspektywę, uruchomił także nowe pomysły.
Byłam zaskoczona formą, w jakiej mamy wykonywać zadania, tzn., że ma to odbywać się w grupach. (...) umożliwiło mi to nawiązanie relacji z osobami z całej Polski i dzielenie się pomysłami, już niejednokrotnie nawet wykraczającymi poza obowiązkowe zadania kursu 🙂
Zadania prowadziły nas od ogółu do szczegółu, dostarczając wiedzy lub mobilizując nas do samodzielnego jej zdobywania. Dużo inspirujących materiałów, które pomagały doprecyzować, co chcielibyśmy zrobić i w jaki sposób (w moim przypadku).
Najbardziej w zadaniach podobał mi się fakt ich otwartości - to, że były do wybrania i wykonania różne "opcje", bardziej nakierowywały na problem niż narzucały pewne rozwiązanie. Super, że opierały się na dyskusji w grupach.
Zadania były dobrze zaplanowane w czasie, który spokojnie wystarczał na realizację. Była podana lektura i fragmenty bardzo konkretne, przydatne w realizacji zadań. Miały zróżnicowany poziom trudności, co zmuszało do myślenia, współdziałania w grupie, konsultowania z uczestnikami i organizatorami.
Podobało mi się połączenie różnych technik, a także możliwość łączenia w grupy, wielozadaniowość, duża ilość świetnych materiałów bardzo przydatnych w pracy zawodowej i realizacji różnych projektów.
Bardzo odpowiadała mi luźna atmosfera i absolutny brak narzucania sztywnych ram dla działań, pomysłów i inicjatyw

PRZEGLĄD SZEŚCIU TYGODNI KURSU

Po rejestracji na kurs otrzymacie dostęp do wstępnego pakietu materiałów. Poznacie wymagania kursu oraz siebie nawzajem. Wypełnicie krótki kwestionariusz i włączycie się w życie grupy na Facebooku.

TYDZIEŃ 1 - NASZE HISTORIE

Dowiecie się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na społeczności i całe społeczeństwo. Poznacie własne motywacje do prowadzenia działań międzypokoleniowych.

TYDZIEŃ 2 – MYŚLIMY GLOBALNIE, DZIAŁAMY LOKALNIE

Przyjrzycie się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych: współczesnym trendom demograficznym i różnym zjawiskom społecznym. Skonsultujecie swój pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Waszego otoczenia. Weźmiecie udział w spotkaniu z naszym gościem specjalnym.

TYDZIEŃ 3 – KORZYSTAMY WSZYSCY

Poznacie korzyści, jakie działania międzypokoleniowe przynoszą osobom młodszym i starszym, a także całym społecznościom. Dowiecie się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce. Weźmiecie udział w spotkaniu z gościem specjalnym kursu.

TYDZIEŃ 4 – DOBIERAMY METODY DZIAŁAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

Pomożemy wybrać najlepsze dla Was indywidualne metody pracy. Dostaniecie dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe. Opracujecie szczegółowy plan swego spotkania.

TYDZIEŃ 5 – ZADANIE NA FINAŁ

Spośród kilku zadań do realizacji wybierzecie to, które najbardziej Wam odpowiada.

TYDZIEŃ 6 – ZAKOŃCZENIE KURSU

Weźmiecie udział w spotkaniu, podczas którego podsumujemy kurs. Każdy, kto zrealizuje trzy zadania w trakcie kursu i zadanie na finał (w dowolnej wersji) oraz wypełni ankietę końcową, otrzyma certyfikat.

REGULAMIN KURSU

Zapisy na edycję Lato 2023 zamknięte

KTO STWORZYŁ KURS?

Kurs powstał jako efekt dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy).

Archipelag Pokoleń jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji”.

Treść kursu jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Każdy, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi. Zapraszamy edukatorów, trenerów, animatorów kultury, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicieli NGOs, pracowników bibliotek i instytucji kultury, społeczników i wolontariuszy.

Tak. Nie ma żadnych opłat za udział w kursie.

Kurs trwa od 26 maja do 7 lipca 2023 r. Tu jest plik ze szczegółowym harmonogramem.

Średnio 2-3 godziny tygodniowo, w zależności od materiałów, z którymi trzeba się zapoznać i zadania domowego, które w danym tygodniu należy wykonać.

Na każdy tydzień kursu jest przewidziane inne zadanie do wykonania. Zadania nie są skomplikowane. To na przykład sprawdzenie informacji dotyczących miejscowości, w których mieszkają osoby uczestniczące w kursie, przedyskutowanie z kimś z najbliższego otoczenia pomysłu na działanie czy opisanie osoby z innego pokolenia, która jest/była ważna dla uczestnika kursu.

Informacjami o wykonanym zadaniu domowym (sposób realizacji zadania, napotkane trudności, refleksje) dzielimy się na internetowej platformie kursu. Dzięki temu możemy uczyć się od siebie nawzajem. Należy wykonać minimum trzy zadania domowe oraz zadanie na finał, żeby otrzymać certyfikat Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Tak, z ekspertami będzie można skontaktować się na platformie kursu oraz za pośrednictwem moderatorek kursu.

Do aktywnego udziału w kursie wystarczą podstawowe umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie, w tym na platformie Zoom, gdzie będą odbywać się spotkania na żywo.

Nie. Platforma internetowa jest przyjazna i intuicyjna w obsłudze.

 1. Tak, po spełnieniu następujących warunków:
 2. 1. Wykonanie minimum trzech zadań domowych.
 3. 2. Wykonanie zadania na finał.
 4. 3. Wypełnienie ankiety końcowej.
 1. Nie jest obowiązkowa, natomiast bardzo zalecana. Grupa na Facebooku to miejsce, gdzie można nawiązać relacje z innymi uczestnikami kursu, podyskutować o zadaniach, podzielić się swoimi odkryciami i wątpliwościami, uzyskać wsparcie.

W trakcie kursu przewidzianych jest kilka spotkań:

 1. Powitalne, 29 maja, o godz. 17:30.
 2. Pięć krótkich (30 min.) spotkań roboczych: w każdy poniedziałek o godz. 17:30 (5, 12, 19, 26 czerwca i 3 lipca).
 3. Z gościem specjalnym w drugim tygodniu kursu.
 4. Z gościem specjalnym w trzecim tygodniu kursu.
 5. Podsumowujące, w szóstym tygodniu kursu, planowane na piątek, 7 lipca, na godz. 17:30.

Wszystkie spotkania będą miały formę zdalną.

Takie osoby można znaleźć wśród innych uczestniczek i uczestników kursu, na przykład za pośrednictwem platformy kursu.

Przez cały czas trwania kursu organizatorzy pozostają w kontakcie z wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami: za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na platformie internetowej kursu. Osoby uczestniczące w kursie mają także bezpośredni indywidualny telefoniczny i mailowy kontakt z moderatorką.

Ankieta wstępna jest anonimowa. Dzięki niej organizatorzy zdobywają ogólne informacje o uczestnikach kursu (płeć, wiek, motywacje do prowadzenia działań międzypokoleniowych i uczestnictwa w kursie) i mogą lepiej dopasować zadania do wykonania. Ankieta końcowa jest imienna i wymagana do wydania certyfikatu.

Uczestniczki i uczestnicy kursu otrzymają kilka wersji zadań i będą mogli wybrać to, które im najbardziej odpowiada. W poprzednich edycjach kursu było to na przykład opracowanie planu działania międzypokoleniowego, zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego czy zaproponowanie nowych pomysłów na działanie międzypokoleniowe.

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Hoża 35, 00-681 Warszawa, Polska