Archipelag Pokoleń 2020 – 2021

Kurs praktyk międzypokoleniowych dla animatorów i edukatorów

Nasze spotkania pomogą Ci zrozumieć mechanizmy działań międzypokoleniowych, zdefiniować wyzwania i określić prawidłowe podejście do nich. Nauczysz się, jak uzyskiwać konstruktywne informacje zwrotne od innych uczestników kursu. Zaplanujesz przyszłe międzypokoleniowe działania 

Zapisy na edycję wiosenną zakończyły się. Zapraszamy na jesieni 2021!

 

Z kursu wyniesiesz tyle, ile dasz od siebie

Wszyscy uczestnicy naszego szkolenia przychodzą z konkretnymi wyzwaniami, z którymi już się zmierzyli lub zmierzą w przyszłości. Dzięki temu uczą się korzystać z narzędzi i mechanizmów przydatnych w działaniach międzypokoleniowych używając ich w praktyce.

Podczas kursu działasz w grupie

Kurs jest skonstruowany tak, żeby jego uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem. Z samym programem kursu możesz zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji na forum. Dlatego zalecamy korzystanie z kursu w grupie liczącej od dwóch do trzech osób – współpracowników, znajomych lub innych osób szkolących się w Twojej miejscowości. Jeśli masz dostęp do szybkiego łącza internetowego, możesz stworzyć grupę wirtualną.

Ile czasu zajmie Ci kurs?

W założeniu kurs trwa 6 tygodni. Jednak to jedynie propozycja – Twój kurs może trwać krócej lub dłużej, w zależności od możliwości czasowych Twoich i Twojego zespołu.

W każdym tygodniu kursu dostaniesz materiały, które pozwolą Ci przygotować się do kolejnych zajęć. Po każdym tygodniu będziesz też dostawać pracę domową do wykonania. Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około dwóch godzin tygodniowo.

Jak to działa?

Treści otrzymujesz drogą internetową tzn. w każdym tygodniu kursu dostajesz zestaw, składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajesz się z nimi przed spotkaniem swojej grupy. Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować dany zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień.

Nasza wspólna wędrówka potrwa sześć tygodni. Przez ten czas przeczytacie wiele ciekawych tekstów, pokazujących polskie i zagraniczne doświadczenia w praktyce międzypokoleniowej. Obejrzycie inspirujące i wzruszające materiały wideo. Będziecie wykonywać różne zadania, dyskutować o nich, dzielić się swoimi wątpliwościami i sukcesami.

 

Kto stworzył kurs?

Kurs powstał w ramach dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go trzy organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy).

Kurs Archipelag Pokoleń jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji”. W 2021 roku jesienna edycja kursu jest współfinansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Treść kursu jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

 

 REGULAMIN

Oto krótki przegląd naszych sześciu tygodni:

MODUŁ WSTĘPNY

Po rejestracji otrzymacie dostęp do wstępnego pakietu materiałów. Poznacie wymagania kursu oraz siebie nawzajem. Wypełnicie krótki kwestionariusz i włączycie się w życie grupy na Facebooku.

TYDZIEŃ 1 – NASZE HISTORIE

Dowiecie się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na społeczności i całe społeczeństwo. Poznacie własne motywacje do prowadzenia działań międzypokoleniowych.

TYDZIEŃ 2 – MYŚLIMY GLOBALNIE, DZIAŁAMY LOKALNIE

Przyjrzycie się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych: współczesnym trendom demograficznym i różnym zjawiskom społecznym. Skonsultujecie swój pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Waszego otoczenia.

TYDZIEŃ 3 – KORZYSTAMY WSZYSCY

Poznacie korzyści, jakie działania międzypokoleniowe przynoszą osobom młodszym i starszym, a także całym społecznościom. Dowiecie się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce. Weźmiecie udział w spotkaniu z samorządowcem.

TYDZIEŃ 4 – DOBIERAMY METODY DZIAŁAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

Pomożemy wybrać najlepsze dla Was indywidualne metody pracy. Dostaniecie dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe. Opracujecie szczegółowy plan swego spotkania. Weźmiecie udział w spotkaniu z naszym gościem specjalnym.

TYDZIEŃ 5 – ZADANIE NA FINAŁ

Spośród kilku zadań do realizacji wybierzecie to, które najbardziej Wam odpowiada.

TYDZIEŃ 6 – ZAKOŃCZENIE KURSU

Weźmiecie udział w spotkaniu, podczas którego podsumujemy kurs. Każdy, kto zrealizuje trzy zadania w trakcie kursu i zadanie na finał (w dowolnej wersji) oraz wypełni ankietę końcową, otrzyma certyfikat.

Gotowi? To zaczynamy!


ZGŁOŚ SIĘ NA KURS

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w kursie?

Każdy, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi. Zapraszamy edukatorów, trenerów, animatorów kultury, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicieli NGOs, pracowników bibliotek i instytucji kultury, społeczników i wolontariuszy.

Czy kurs jest bezpłatny?

Tak. Nie ma żadnych opłat za udział w kursie.

Jak wygląda harmonogram kursu? 

Kurs trwa od 31 maja do 9 lipca 2021. Tu jest plik ze szczegółowym harmonogramem,  jest też dostępny w grupie na Facebooku “Archipelag Pokoleń Wiosna 2021 – dla uczestników kursu”.

Ile godzin tygodniowo trzeba poświęcić na kurs?

Średnio 2-3 godziny tygodniowo, w zależności od materiałów, z którymi trzeba się zapoznać i zadania domowego, które w danym tygodniu należy wykonać.

Na czym polegają zadania domowe? 

Na każdy tydzień kursu jest przewidziane inne zadanie do wykonania. Zadania nie są skomplikowane. To na przykład sprawdzenie informacji dotyczących miejscowości, w których mieszkają osoby uczestniczące w kursie, przedyskutowanie z kimś z najbliższego otoczenia pomysłu na działanie czy opisanie osoby z innego pokolenia, która jest/była ważna dla uczestnika kursu.

Czy trzeba przesyłać informacje o wykonaniu zadań domowych? W jakiej formie?

Informacjami o wykonanym zadaniu domowym (sposób realizacji zadania, napotkane trudności, refleksje) dzielimy się w grupie na Facebooku “Archipelag Pokoleń Wiosna 2021 – dla uczestników kursu” i/lub na internetowej platformie kursu. Dzięki temu możemy uczyć się od siebie nawzajem. 

Należy wykonać minimum trzy zadania domowe oraz zadanie na finał, żeby otrzymać certyfikat Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. 

Czy trzeba być zaawansowanym w obsłudze komputera, żeby wziąć udział w kursie?

Do aktywnego udziału w kursie wystarczą podstawowe umiejętności obsługi komputera i poruszania się w internecie, w tym na platformie Zoom, gdzie będą odbywać się spotkania na żywo. 

Czy uczestnicy mają kontakt z ekspertami?

Tak, z ekspertami będzie można skontaktować się w grupie na Facebooku oraz za pośrednictwem moderatorek kursu. 

Czy korzystanie z platformy internetowej kursu jest trudne?

Nie. Platforma internetowa jest przyjazna i intuicyjna w obsłudze. 

Czy po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty?

Tak, po spełnieniu następujących warunków:

  1. wykonanie minimum trzech zadań domowych
  2. wykonanie zadania na finał
  3. wypełnienie ankiety końcowej

Czy przynależność do grupy kursu na Facebooku jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe, natomiast bardzo zalecane. Grupa na Facebooku to miejsce, gdzie można nawiązać relacje z innymi uczestnikami kursu, podyskutować o zadaniach, podzielić się swoimi odkryciami i wątpliwościami, uzyskać wsparcie.

Czy w trakcie kursu przewidziane są spotkania? 

W trakcie kursu przewidzianych jest osiem spotkań:

  1. powitalne, 31 maja, o godz. 16:30
  2. cztery krótkie (30 min.) spotkania robocze: w każdy poniedziałek o godz. 16:30 (7, 14, 21 i 28 czerwca)
  3. z samorządowcem, w trzecim tygodniu kursu (dokładny termin podamy podamy wkrótce)
  4. z gościem specjalnym, w czwartym tygodniu kursu (dokładny termin podamy wkrótce)
  5. podsumowujące, w szóstym tygodniu kursu, planowane na 9 lipca, na godz. 16:30

Wszystkie spotkania będą miały formę zdalną.

Uczestnicy kursu mają za zadanie znaleźć osobę / osoby do współpracy. Gdzie ich szukać?

Takie osoby można znaleźć wśród innych uczestniczek i uczestników kursu, na przykład za pośrednictwem grupy na Facebooku. 

Jaki kontakt z organizatorami kursu mają uczestnicy? 

Przez cały czas trwania kursu organizatorzy pozostają w kontakcie z wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami: za pośrednictwem poczty elektronicznej, na platformie internetowej kursu, w grupie kursu na Facebooku. Osoby uczestniczące w kursie mają także bezpośredni indywidualny telefoniczny i mailowy kontakt z moderatorką.

Czy ankiety wstępna i końcowa są anonimowe? Czy ich wypełnienie jest obowiązkowe? 

Ankieta wstępna jest anonimowa. Dzięki niej organizatorzy zdobywają ogólne informacje o uczestnikach kursu (płeć, wiek, motywacje do prowadzenia działań międzypokoleniowych i uczestnictwa w kursie) i mogą lepiej dopasować zadania do wykonania. Ankieta końcowa jest imienna i wymagana do wydania certyfikatu.

Na czym będzie polegać zadanie na finał?

Uczestniczki i uczestnicy kursu otrzymają kilka wersji zadań i będą mogli wybrać to, które im najbardziej odpowiada. W poprzedniej edycji kursu było to opracowanie planu działania międzypokoleniowego, zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego czy zaproponowanie nowych pomysłów na działanie międzypokoleniowe.


ZGŁOŚ SIĘ NA KURS

Archipelag Pokoleń we współpracy z WP Idea